INSPIRATIONSföreläsning "En jäkla attityd"

Camilla Saarinen är en flitigt anlitad föreläsare inom kommunikation och attityder. I höst kan du se hennes föreläsning En jäkla attityd! runt om i landet.

Är du röd, gul, grön eller blå? Och vilken färg har din omgivning? Det hör till de flestas vardag att vi stör och irriterar oss på någonting hos människor i vår omgivning. Din bossiga chef, dina tröga kollegor, dina gnälliga ungar eller din odrägligt positiva granne… Lär dig att förstå hur din färg styr dig och påverkar människorna omkring dig. Få tips på hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna i kommunikation och skapa effektivare samtal och mer måbra-känsla!