Utbildningar

Utbildare: Camilla Saarinen, cert. DISC personprofiler

Kommunikationens ABC

Kursdatum 2019: 16 maj

Skapa mer arbetsglädje och effektivare möten. Undvik onödiga missförstånd och lär dig att förstå olika typer av personligheter.

Utbildare: Lena Ljunggren cert. stresscoach, KBT- och ACT-coach, samt DISC personprofilkonsult

Ledarskap och stress

Kursstart 2 september 2019

Lär dig hur du kan hjälpa dig själv och dina medarbetare att skapa lugna och effektiva arbetsdagar.

Utbildare: Camilla Saarinen, cert. coach och DISC personprofilkonsult

Svåra samtal

Kursdatum 2019: 23 maj

Meddela tuffa beslut, säga upp någon, korrigera beteende, konflikthantering… Hur genomför man svåra samtal på bästa sätt?

Utbildare: Janique Svedberg, lic. beroendeterapeut och Dr Kristoffer Södersten, leg. psykolog.

Beroende i arbetet

Kursdatum: 3 september

Vad är ett beroende och vilket ansvar har arbetsgivaren? Få tips och råd på hur du kan och bör agera i olika situationer.

Utbildare: Camilla Saarinen, DISC personprofilkonsult

DISC-analyser och grupputveckling

Samla teamet när det passar er

Personprofilanalyser för ledar- och grupputveckling.  Hur fungerar ni? Vilka är era styrkor och svagheter?

Handledare: Camilla Saarinen, cert ledarcoach

PIL – Ledarskapsprogram

Kursstart: 20 augusti

PIL – Personligt Inre Ledarskap är ett utvecklingsprogram i 10 moduler för dig som vill göra en personlig resa i ditt ledarskap.