Utbildningar

Utbildare: Camilla Saarinen, cert. DISC personprofiler

Kommunikationens ABC

Kursdatum: 4/12-2018, 6/2-2019 och 5/3-2019

Skapa mer arbetsglädje och effektivare möten. Undvik onödiga missförstånd och lär dig att förstå olika typer av personligheter.

Utbildare: Camilla Saarinen, cert. DISC personprofiler

Svåra samtal

Kursdatum: 12/2-2019 och 21/3-2019

Meddela tuffa beslut, säga upp någon, korrigera beteende, konflikthantering… Hur genomför man svåra samtal på bästa sätt?

Utbildare: Camilla Saarinen

DISC-analyser och grupputveckling

Kursdatum: Datum ej satta

Personprofilanalyser för ledar- och grupputveckling.  Hur fungerar ni? Vilka är era styrkor och svagheter?

Handledare: Camilla Saarinen, cert ledarcoach

PIL – Ledarskapsprogram

Kursdatum: startar kontinuerligt

PIL – Personligt Inre Ledarskap är ett utvecklingsprogram i 10 moduler för dig som vill göra en personlig resa i ditt ledarskap.

Utbildare: Janique Svedberg, lic. beroendeterapeut

Beroende i arbetet

Kursdatum: Datum ej satta

Vad är ett beroende och vilket ansvar har arbetsgivaren? Få tips och råd på hur du kan och bör agera i olika situationer.