Vi skapar bättre tillsammans!

Det finns en mängd olika organisationer och föreningar som gör obeskrivligt mycket bra för människor som på olika sätt behöver stöd. Här är några av de organisationer som Quentia valt att stödja.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.
Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential.

Unicef skapar en bättre värld – för alla barn.
Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Unicef vet att det går och de vet hur de ska göra. Över hela världen kämpar de i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr deras arbete.

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.
Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.